thor_l.jpgUtafor Måløy

Husker vel skuta "Thorsteinson "hjemmehørende i byen?  Den grå ex-kystvakt båten som lå lenge på havna.Traff på den ute på havet her, hvor den operer som vaktfartøy for "Skandi Acergy" som driver med noe undervannskonstruksjoner en 30nm utenfor kysten i Måløyområdet. Moro å se at den har oppdrag. (Tekst og foto: Ingebrigt Arnøy)

thor_s.jpg
Her er Ole Tønders "Thorsteinson" som ligger 30 nautiske mil av Måløy på vaktoppdrag.