sak_l.jpgLagmannsretten

To familier er kommet i klammeri om 416 dekar grunn i Kårvåg på Averøy. På den ene side har noen påberopt seg odelsrett og ville utløse de andre med 40.000 kroner , mens andre sier at dette var et sameie som må selges til markedspris. Bakgrunnen er en avdød slektning som utvandret til Amerika i 1906, og som døde i 1974. Tingrettsdommen fra nov 2007 avviste odelsrett i og med dette ikke var landbruksland. Dette ble anket, og i dag var lagmannsretten i aksjon. Dom kommer 31. oktober.

sak_1_a.jpg
Ankende part hadde adv.Myrseth fra Molde, mens den andre part stilte med adv. Skåltveit fra Kristiansund. Odelssaker er innfløkte greier, og mange synspunketer og dokumenter kom på bordet. Det dreier seg altså om hele 416 mål, noe som i dagens Averøy hadde vært noe å ha odelsrettene til med prisene som har gått rett til værs. Han som påberoper seg odel her har planer om geo-turisme, suehold o.s.v.

sak_1.jpg
Odd Reidar Horne legger frem dokumenter for Tore Skåltveit. Horne la ellers fram for retten omtale i aviser om utbyggingsplaner som måtte komme i framtiden på denne eiendommen.

sak_kart.jpg
Det er ikke småtterier det er disputt om. Feltet er tilnærmelsesvis området. Det har aldri vært landbruk her. Noen kuskrepper i 1906 kanskje, da eiendommen tilkom han som reiste til Amerika i 1921. Rester er berg, lyng.myr og Sitkagran plantet 1970.

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her