nor_l.jpgKjent produkt

Norpower Brødene Malo heter nå Jemar Norpower. Malo-sjarken er en kjent skapning på kysten. Den håndlegges i støpeformene og er et kristiansundsk kvalitetsprodukt.

nor_1.jpg 

Innkjørselen til Sørholmen og Jemar Norpower. Det er trangt her, men det har vært planer om å flytte produksjonen på Dale. Mulig er det lagt på is en stund.

nor_s.jpg 

Roger Kaplanski(t.v) og Terje Solbjør holdt på med å utruste en 35 foter som skal til Senja i Troms da vi var nedom .

nor_2004_2.jpg
Jemar Norpower lager også lettbåter og arbeidsbåter til oljeindustrien. Her i 2004 etter en spesiell prøve. F.v seende opp Terje Solbjør, Roger Kaplanski og Jan Roar Johannessen.

 nor_2004.jpg

Roger Kaplanski henger ut for å se hvordan en ny baugtype virker under fart.(2004)

nor_1940.jpg 

Vi koster på et bilde sommeren 1940 da byen lå i ruiner. Malos Motorverksted der det hele startet, er det lille hvite huset bak den store skorsteinen.

malo_roger.jpg
Også i Danmark, som her i Skagen ,var det en Malo-sjark å se. (Foto: Roger Naas)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her