vaa_l.jpg

Vi tar med et par bilder fra tingenes tilstand på RV 64 i Vågen.

vaa_1.jpg
Her rundkjøringen nedenfor Statoilstasjonen. Ser da bra ut dette her.

vaa_2.jpg
Nordre rundkjøring ute ved verkstedet på Hagelin. Det er her trafikken vil gå til skolene, badeland og Atlantenområdet forøvrig. I tillegg til kjøretøyer til og fra Averøya.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her