jord_l.jpg

Det graves på området Knudtzonholmen/Devoldholmen for tiden. Her legges kabler og vannforsyning.

jord_s.jpg
Det er mange planer her i området som nytt havnebygg eller kanskje hotell. Kulturhus er andre ting som er nevnt. Felles er at alt det der må ha vann og avløp.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her