biil_l.jpgPersonskade

Ved 8:30 tiden tørnet en lastebil og en personbil sammen i rundkjøringen ved Amfi-Futura på Nordlandet i Kristiansund. Føreren av personbilen ble kjørt til sykehuset.

biil_1.jpg
Sidekollisjonsputene ble utløst i personbilen.

biil_2.jpg
Redningsmannskap kom raskt til stedet, og her blir bilen hentet og føreren kjørt til sykehuset.

biil_3.jpg
Det dannet seg lange bilkøer på Nordmørsveien etter uhellet.