kater_l.jpgBra butikk

Det er et liv og røre på havna om dagen. Mange slags fartøyer piler hit og dit. Bunkringsbåtene må vel ha gode dager.

kater_1.jpg
Her får en båt som trolig er en liten laksfrakter bunkers fredag ettermiddag .

kater_2.jpg
I bakgrunnen på bildet kom disse karene og tømte ut noe rett på bakken. Hva dette var for noe er usikkert, dat kan jo bare være vann det her vel. Johnny Skomsøy opplyser det er brønnbåten "Eli Star" som har fått levende smolt fra tankbilen. Vel så vet vi det.