kron_lite_bruk.jpgKronullfabrikken

Heldigheten er at dette ikke skjedde når fabrikken er tom for folk. I ettermiddag er det med stor sannsynlighet prøvd å sette fyr på kronullfabrikken på Rensvikholmen. To ansatte med pulverapparat og slange fikk stoppet ilden før den gikk  oppunder veggen utvendig. Politiet har et godt signalement på en gutt som har vært bak fabrikken på dette tidspunkt.

kron_1.jpg
Det var satt fyr på noe brennbart inntil veggen på baksiden .Her kontrolleres at ilden ikke er gått under platene.

kron_2.jpg
Hele huken ble avkjølt og dynket med vann for sikkerhets skyld.

kron_3.jpg
To damer som oppdaget ilden brukte disse brannslokkere da brann ble oppdaget. En slange var også tilgjengelig.

kron_4.jpg

Politiet kom raskt tilstede og ut fra vitneforklaringer fra de ansatte har de et godt utgangspunkt på hva som har foregått.

kron_5.jpg
Kronullfabrikken på Rensvikholmen produserer på godt norsk stålull til forskjellige formål.Det er Denofa Lilleborg A/S som er eier.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her