pum_lite.jpg Etter det vi forstår av endel av mannskapene, har den nye varabrannsjefen som kom fra Trøndelag har virkelig fått fart i øvelsene i brannvesenet i Kristiansund. Nå følger øvelsene en fastsatt plan som mannskapene bare har å etterfølge, noe som tildels skal ha vært  fraværende i alle tidligere år. Intet er vel bedre enn det.
pum_s.jpg
Gjemnesingene Jens Blakstad (t.v) og Oddbjørn Dønheim i en pause i pumpekjøringen.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her