batta_lite.jpg

3 slike batterier er dratt sin vei ut av kamerabag på stiene i Karihola eller hvorsomhelst. Kanskje et hund-rakkel finner noe slikt; de lukter seg fram til det utroligste. Vel, vi mangler 3 stykker etter en tur i Karihola i går. Under slik de ser ut. Fyrstikkeskestørrelse.
batt_1.jpg