siv_lite.jpgSivilforsvaret Torsdag holdt Sivilforsvaret på oppe i magasinet sitt i Dalabrekka å gjøre klart for en stor øvelse. I første omgang skulle telt med rensestasjon settes opp i et større lokale i Kristiansund, og i morgen skal alt flyttes ut til Freiøya der mannskapene skal øve sammen med politiet.
siv_1.jpg
Det var hektisk aktivitet i magasinet på formiddagen torsdag.
siv_2.jpg
Sivilforsvaret har et ganske omfattende utstyr i katastofehåndtering. Her utenfor magasinet der det gjøres klart. Helt til høyre sjefen for avdelingen Erik Rognskaug.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her