isbane_lite.jpg Det legges varmerør ute til Atlanten videregående skole fra isbanen  som er under bygging. Overskuddsvarmen blir betydelig her, og driften vil vel basere seg på salg av fjernvarme til bygg i nærheten.
isbane_1.jpg

Der er også lagt fjernvarmerør inn til Badeland i forbindelse med kjøleanlegget på isbanen.
Når vi ser på banen her så er den veldig fin og plan. Det lover bra for å prøve" skoskøytan" eller Ballangrudan eller kanskje kromskøytan også ?
isbane_2.jpg

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her