rogn_lite.jpgRognskaug

Rognskaug-gårdne i Langveien ser ut til å skal pusses opp. Det er kommet stillasjer, og nabobygget Telefongården har vært under restaurering lenge.
rogn_1.jpg
Rognskaug-gården nærmest. I kjellerne her var det skomaker Thoresen som holdt hus til ut på 1970 tallet, og godteributikk her var det også midt og slutten på 1970 tallet. Under krigen holdt det tyske feltgedarmeriet til her. Husene her er vel fra tidlig 1920 tallet tør vi påstå.