boot_1.jpgTravel "uthavn" Vi tar med litt fra Dalasundet mellom Goma og Nordlandet. Tidligere var det to større skipsverft her. Nå er det litt av hvert, både innen laksenæring og verksteder inne oljeeventyret.
boot_1.jpg
"Island Vanguard" skulle til Umoe Sterkoder i dag.
boot3.jpg
Her snur den og bakker inn mot kaia. Stilig båt dette.
boot_2.jpg
Russeren ligger på Bentnesset ennå. Det er et russisk mobilt sykkelverksted dette nå skal vi gå ut fra alle syklene på kaia.
boot_4.jpg
Ved Kristiansund Fiskeindustri ligger det russere hele året. Den blå tråleren har tidligere vært en båt fra Ålesund som nå altså er oppkjøpt.