pon_lite.jpgNordmørskaia

Hurtigbåtpongtongen på Nordmørskaia lekker. Den er séget 40 cm ned i havet på den ene siden. Det var mannskap på bunkersbåten "Grip Solar" som oppdaget dette ,og har gitt beskjed til hurtigbåten.
pon_1.jpg
Pongtongen ligger skjevt på vannet allerede. Skulle denne synke, blir det vel et styr for å få den opp, men det regnes med at en blir lenset ganske raskt.
pon_2.jpg
40 centimeter har pongtongen sunket ned, og det må være mye vann i betong-kolossen.
pon_3.jpg
Kanskje er det her den lekker? Hele betongarrangementet  skal være noe etter tyskerne fra annen verdenskrig etter det vi får fortalt.