lag_lite.jpg Her er ny-hallen ved sjøen på Goma. Den står på tomta til Werring-brygga som brant for 6 år siden. Det er Bacher som eier hallen, men det leies ut til EWOS som er stor innen fiskefór til oppdrettsnæringen. De har fabrikker både i Norge, Skottland, Canada og Chile.
lag_1.jpg
Nybygget ved sjøen på Goma er utleid til fiskefórlager innen oppdrettsnæringen. Tidligere ble gamle Smith på Innlandet brukt til lager en stund.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her