bunk_lite.jpgNorske penger Når vi er inne i finanstrøbbel, har vi kontaktet Statistisk Sentralbyrå og fått beregninger hvor mye tyskerne brukte av den norske statskassen på bygging av bunkere, flyplasser og alt som hørte til. I tillegg til egne midler ,brukte de 11 milliarder kroner fra Norges bank. Dette får vi opplyst er 200,71 milliarder kroner i dagens kurs. Ikke rart landet er fullt av bunkers på alle nes.
bunk.jpg
I dagens verdi brukte tyskerne ufattelige nesten 211 milliarder på dette her. Bildet er fra Karihola det lasarettet(Krankenrevier) er til venstre, og bunkere og kommandantboligen er lenger opp. Det kostet flesk dette tyske eventyret, også for Norge.