jem_lite.jpg Jemar Norpower, på folkemunne Malo ennå , holder på med en ny hall på tomta i Sørsundet. Det var jo planer om boliger her også samtidig som bedriften skulle flytte til Dale, men det er litt stille om det nå.
jem_1.jpg
Her er den nye hallen under bygging. Jemar Norpower produserer fiskebåter og bruktsbåter til oljeindustrien i glassfiberarmert polyester, og er trolig den eneste fabrikkanten som handlegger formene når disse støpes. Malo-sjarken er en velkjent farkost, spesielt oppe i nord.