rusem_lite.jpgLitt fiskeri

Roger Naas i Brunsvika driver litt rusefiske nå og da her ute i vika og litt bortmed averøylandet. Det er en og annen fin torsk på grunna nå, men også annet er å få.
rusem_1.jpg
Roger Naas med tor fine torsker tatt på ruse borte ved Mastadbukta i Brunsvika.
rusem_2.jpg
Ved Eaholmen var dessverre en oter fanget i rusa. Det er den andre i år , sier han.
rusem_3.jpg

Undertegnede prøvde sluken en runde,og det var ikke helt svart det heller. (boa)
rusem_4.jpg
Fiskeren Helge Gjøten fra Futsetra Averøya var innom bukta i går, men det var visst "ikkje rare greioin å sjå på lodda". Han satte i all fall ikke ut garn her.