soek_lite.jpgOmsundet Hovedredningssentralen fikk inn melding om et signal som lignet på en nødpeilesender i dag. Signalene var bruddstykker, men redningsskøyta "Det Norske Veritas" i Kristiansund ble sendt ut for sikkerhets skyld. Intet ble funnet i området, og aksjonen ble avsluttet rett etter kl 15:00.
soek_1_bn.jpg
Redningsskøyta på vei til basen etter søket. Mannskapet opplyser til BN at dette kan ha vært en sender av noe slag, eller noe piratgreier som kom inn på dette båndet. Det opplyses i dag fredag fra Avinor at en sender i noen redningsdrakter hadde slått seg på da de ble destruert på SAR Miljø ute på anlegget på Dale.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her