dur_lite.jpgRådyrbukk

Her ute i vika og områdene rundt er det mye rådyr. De er ofte å se, men er selvsagt litt redde av seg.
Bildet under tok Tom E. Felberg i dag på Gjeldneshaugen (haugen mellom Brunsvika og Myra)

dur_stor.jpg
Fine dyr dette. Artig å ha i miljøet. Bukken på bildet værer nok et eller annet.