float_lite.jpgBra sjøvær nå Vi tar med et par skip som dro forbi nessene her i dag. Det er flott seilingsvær for tiden. Tungsjøen har lagt  seg fort da det ble sør-østlig vind.
float_1.jpg
Em bulkbåt med gravemaskin går nordover i leia mellon Inngripan og Karihola.
float_2.jpg
Bulkbåten "Stig Halle" fra Namsos passerer Brunsvika i dag. På høyde med leia innen for grunnen Helklakken går et større skip sørover i det flotte vinterværet.