rens_lite.jpgHagelin Her er et av silanleggene som siler ut tørrstoffet i avløpsvannet på Kirkelandet. Hit kommer avløpsvann helt fra Vågekaia og områdene ovenfor samt vestsiden og østsiden av Vågen. I forbindelse med kloakkrammeplanen ble det bygd pumpestasjoner og ledningsnett for å føre det hit til Dalabukta hvor vannet siles for faste partikler. De andre silanlegg på Kirkelandet er i Nerlandsdalen, Skytterveien og i Karihola.
rens_1.jpg
Vi ser ute på bukta at det silede vannet kommer opp til overflaten grunnet at det er mye varmere enn sjøen. Noe renseanlegg er det ikke; alle kjemikalier fra husholdningskloakken går rett i havet.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her