tunn_lite.jpg

Tunnelen til Averøya skulle etter planen åpnes nå 12. desember i år, men det må vi se lenge etter. Et ras i februar på averøystuffen veltet planene. Nå er det store kostnadsoverskridelser som Statens Vegvesen og entrepenøren Mesta ikke er enige om.
tunn_1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er trafikkantene som skal betale nærmere 71  prosent av tunnelprosjektet med bompenger. Nå ligger det an til at avgiften økes, eller bompengeperioden blir lengere. Tunnelen blir ikke åpnet for langt ut på ettersommeren forhåpentligvis. Vi får trøste oss med at det er ingen fare at prosjektet skal oppgis i denne valgte trasséen under fjorden.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her