sill_lite.jpgSild nordpå

Det går en jevn strø med store ringnotsnurpere sørover nå lørdag. Ved 13 tiden var det 4 båter med kort mellomrom som passerte utenfor Karihola på vei til mottak sørpå.

sill_1.jpg

Vi tar med denne som passerer. Om det er tråler eller ringnotbåt, eller hvilke båt det er kan vel kanskje noen av leserne fortelle. De gjør det bra "på silda" nordafor om dagen. Oddgeir Skjevling opplyser til BN at dette er den islandske "Trøndur i Gøtu"som har fisket sild utenfor den norske 12 mils grense , og som er på vei sørover for å selge fangsten. Dette er den båt som fisker best av alle fra Island blir det opplyst.