mat_lite.jpg

Tekst/foto:  Jarl A. Røbech

 På runden rundt Kringsjå kom jeg over et "gjenglemt" plastnett med brødsmuler/biter. Dette var sikkert ment til fuglene i Vanndammen. Det hører med til historien at et ektepar på tur skulle forbi Vanndammen på hjemveien. De tok derfor nettet med seg, og sørget for at innholdet kom dit det skulle! Flott gjort!
mat_2.jpg
Matnettet som lå ute i Kringsjå.