peder_lite.jpg

Det har vært et ettrslep pårydding av fortauer i byen etter snefallet de siste dagene. Nå er kommunen igang med å rydde opp rundt omkring.

peder_1.jpg

Bildet er fra Sørsundbrua som får ryddet fortauer i dag.