rigs_l1.jpgKom inn i dag

I dag kom "Leiv Eriksson" inn Griphølen. Den ble slept av en supplybåt. Det er egentlig ikke så lenge siden den var innom heller.
rigs_lite.jpg
En kystfraktebåt passer foran slepet ute i Griphølen i 16 tiden torsdag.