brugg_lite.jpgSøknad i mai

Det har for noen dager siden vært en skotsk aktør innen shipping og snakket med havnemyndigheter vedrørende fergerute mellom Kristiansund og Zeebrügge i Belgia, en av Europas knutepunkt hva sjøveis transport angår. Første runde ble forkastet av EU. men det har nå kommet nye momenter på banen. Ny søknad skal sendes inn med dokumentasjon i mai. Fergesaken ligger absolutt ikke stille, og det er i første omgang den store fisketransporten på vei det er ønskelig å få på skip. Det tas sikte på en seiling i uken hvis dette går i orden.
brugg_1.jpg
Det er fra ro-ro kaia på Devoldholmen som ble bygd av Brødrene Røsand på slutten av 1980 årene at anløp er planlagt, men det finnes også andre alternativer i følge Kristiansund Havn.
brugg_2.jpg
Her inne på Husøya i Bolga rett sør for sentrum er det planer om alternativ havneterminal. Ifølge det som foreligger kan det bli altuelt å lande en slik ferge til kontinentet  her også. Dermed vil en unngå trafikkøkning av store trailere inne i bykjernen.
brugg_3.jpg
Det har vært snakk om å plassere denne ro-rorampen inne på Husøya terminalen.
brugg_zeebrugg_bn.jpg
Zeebrügge i Belgia er et svært terminalområde for sjøveis trafikkfor import og eksport. Det er til denne havnen på kontinentet det nå søkes EU om rute til  Kristiansund.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her