gjer_lite.jpgNyveien i Vågen

Et 25 meter langt rekkverk lå på gangveien ved rundkjøringa i Dalabrekka/Vågen i dag. Mulig har det stått på muren ovenfor,(?)  men det ser ut at det av ukjent grunn har havnet her.
gjer_1.jpg
Her lå rekkverket mandag morgen.