fjell_lite.jpgEtterkrigs

Vanligvis er det tyskerne som har spengt ut alle tunneler under krigen, men denne i Nerparken ved Sparebank 1 Nordvest er bygd etter krigen. Dette skulle være et tilfluktsrom i sentrum i den kalde krigs tid.
fjell_1.jpg
Slik ser det ut innover i fjellet her. Pistolklubben har en bane de skyter på blink her inne i fjellet.fjell_3.jpg
Det er skutt ut sideganger til tunnelen som har to innganger.fjell_4.jpg
Det er lagt avløp inn her. 21 klosetter på rekke og rad .
fjell_2_sist.jpg
Smed Astad i Vågebakken har produsert dørene anno 1953.