karlson.jpgAnleggsområde Rv 64 Atlanterhavstunnelen - Sykkeltur gjennom tunnelen under bygging

Anlegget stengt for uvedkommende

Viser til reportasjer i Brunsvika-nytt om sykkeltur gjennom Atlanterhavstunnelen etter gjennomslag. Statens vegvesen er selvsagt glad for at tunnelen og prosjektet blir positivt omtalt. Atlanterhavstunnelen er fram til offisiell åpning, et anleggsområde. Av sikkerhetsmessige årsaker er den ikke åpen for ferdsel for uvedkommende før offisiell åpning. Statens vegvesen finner det svært uheldig at personer som ikke tilhører prosjektet, ikke tar dette på alvor. Alle uvedkommende som skal inn på anleggsområdet, skal umiddelbart ta kontakt med byggeledelse eller anleggsledelse.

Statens vegvesen ber om at dette blir gjort kjent gjennom Brunsvika-nytt slik at det ikke etableres en oppfatning av at det er fritt fram gjennomtunnelen etter gjennomslaget 19. mars 2009. Etter offisiell åpning er alle velkommen til å benytte tunnelen.

Statens vegvesen planlegger å arrangere Åpen dag ei helg i løpet av mai/juni 2009. da blir det anledning til å oppleve tunnelen i kontrollerte former før offisiell åpning. Dette vil bli nærmere kunngjort i lokalpressen.

Med hilsen

 Kåre Ingolf Karlson

Statens Vegvesen

 

Rv 64 Atlanterhavstunnelen - Sykkeltur gjennom tunnelen under bygging

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her