tale_lite.jpg

Det var folksomt på Konges Plass under Arbeiderbevegelsens taler for dagen og kamp mot høyrekreftene i dag. Utstillingen som Fotohistorisk forening har i Folkets hus som omhandler sildefisket, var også bra besøkt.
tale_1.jpg
Trivelig i sentrum 1. mai. Soft-is køa var som i gamle dager.
tale2.jpg
Tidligere på dagen var det bekransning av gravene til ukjent alliert arbeider og ukjent sovjetrussisk soldat fra andre verdenskrig som er gravlagt på Kirkelandet gravsted. (Foto: Håkon Bloch)
knuter.jpg
Ellers har russens knutejakt begynt. Her i rundkjøringa i Brinchmannsvei/Dalabrekka.