foto_lite.jpgFolkets Hus

Norsk Fotohistorisk foreing avdeling Kristiansund har en interessant utstilling av bilder av sildetiden her på kysten opp gjennom tidene. Den er absulutt verd et besøk.
foto_2.jpg
Her betraktes et bilder fra drivgarnsfiske etter storsild, et fiske  som har betydd så mye for Kristiansund sammen med annen fisketilvirkning. Nå er det ikke et sildemottak i byen lenger.
foto_4.jpg
Et typisk bilde fra utstillingen. Her et mannskap på garnfiske i 1948 noe som var et forferdelig slit.(Foto: Heidell Hansen, maskinist på "Miløy)
foto_1.jpg
Sissel Engvik sier til BN at det har vært mye arbeid å få i stand utstillingen. Brunsvikanytt var imponert over kvaliteten på mange av de store forstørrelsene.
foto_3.jpg
Det er også flere  foto av notbøteran på utstillingen. Bildet er fra Brunsvikens reperbanes notavdeling, og Stein Sættem har tatt bildet i 1967.