fu_lite.jpg

I arealplan for Kristiansund er det kommet på banen forslag om å legge Fugløya ved Bolga under betong og asfalt grunnet behov for areal innen havn og oljevirksomhet. Dette er på et tidlig stadium, men vi har vært en tur på land, og har noen inntrykk derfra til ettertanke den ene eller andre veien.
fu_1.jpg
Husene på Fugløya som står igjen er en brygge og et bolighus som eierne Thoresen nå vil sette i stand.
fu_2.jpg
Det er mye fugl på øya. Her ærfugl som tar en rast på de tidligere klippfiskberg.
fu_3.jpg
Stormåsen har lagt egg.
fu_4.jpg
Det er veldig idyllisk her, og her var klippfisktilvirkning på bergene . Fugløya ble valgt som Frei sitt 1000 års sted i år 2000.
fu_5.jpg
Fiskemåser og en stokkand som piler avste. Kristiansund i bakgrunnen .
fu_6.jpg
En ærfugl ligger rolig på redet oppe i noe vrakgods i fjæra.
fu_6_b.jpg
Typiske kystplanter ute mot Bolgsvaet.
fu_7.jpg
Det er tufter av gammel bebyggelse her. Det antas at det kan bli litt av en diskusjon om å sprenge vekk denne øya for å lage kaier og industri.
fu_8.jpg
En canadagås på reiret fant vi også.
fu_9.jpg
Mens andre var ute på svømmetur med den nyfødte.
fu_11b.jpg
140 meter over sundet ligger Kolo asfaltverk. Ved en utbygging her vil dette sundet bli fylt med stein.
fu_11.jpg
En lerdue holdt også til på Fugløya.
fu_12.jpg
En tjeld med industrien i bakgrunnen. Spørsmålet er om denkan stå her om noen år.
fu_10.jpg
Så kan hver og en tenke på og gjøre seg opp en mening om Fugløya er noe å samle på.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her