bu_li.jpg

Det foregår utbygging av butikken i Brunsvika.
bu1.jpg
Slik ser det ut på Brustad-bua for øyeblikket.
bu2.jpg
Tippeavdelingen er flyttet inn i hovedbutikken.
bu3.jpg
Solstudioet ofres til fordel for større butikklokaler.