abo_lite.jpgAvansert ROV

Abyss A/S holder på å pakke ut en svært avansert ROV som de har kjøpt fra NUI (Norsk undervanns institutt) som eies av Statoil-Hydro. ROVén har avansert posisjoneringsutstyr og et sinnrikt system fra Kongsberg-Simrad. Det finnes metalltykkelsemåler og restlysforsterkerkamera for å operere i totalt mørke. I tillegg er det et vell av lysutstyr og still/videokamera og gripearm som kan vendes/skrues i alle retninger.
aboo.jpg
F.v Øystein Blåsvær ROV kordinator og Lars Eidsmoen ROV lagleder.Abyss A/S har gode kontrakter inne oppdrettsnæring, og har også skaffet sertifisering for hjelp til politiet på søkeoppdrag.
abo_3.jpg
Denne ROVén ble moset i filler i en skipspropell for en tid siden, men gutta fant igjen alle deler ute på åpne havet på 300 m dyp. Storparten av de svært kostbare delene ble funnet igjen, og kan faktisk brukes om igjen. Rammen var knust i filler. Øysten Blåsvær viser fram noen av rammedelene.
ni_mikkel.jpg
I dag foregikk utpakking av forsendelsen fra Bergen, der også et kontrollsenter for den avanserte undervannsfarkosten var å finne. Utstyret solgte firmaet Hyrrokkin (Ø. Blåsvær) til NUI for noen år siden, men det er nå Abyss A/S som har kjøpt det ut .
abo_6.jpg
ROV`en kan på kort varsel bringes ombord i firmaets båter. At det finnes slikt utstyr inne på land til enhver tid her i byen, kan være kjekt å vite. 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her