frak_lite.jpg

Menighetsbladet kom i dag. Vi tok et utsnitt av informasjon derfra.
frak_1.jpg
frak_2.jpg