av_1.jpgBrann Averøy

Vi fikk tilsendt endel bilder fra brannen på Averøya i ettermiddag og kveld. Brannvesenet fra Kristiansund rykket ut med tankvogn gjennom tunnelen i kveld.av_1.jpg
Her har brannvesenet kommet til og lagt ut slanger.(Foto: Hanne Visnes)
av_2.jpg
Ilden fikk godt tak i den tørre vegetasjonen.(Foto Hanne Visnes)
av_3.jpg
Nordøstvind som var ganske sterk gjorde at flammene spredte seg raskt.(Foto: Hanne Visnes)
av_4.jpg
Det brant helt ned mot sjøen i Sveggvika. (Foto. Hanne Visnes)
av_5.jpg
Brannfolk fra Averøy, mange frivillige og tankbilmannskaper fra Kristiansund deltok i slokkingen . (Foto:Hanne Visnes)
av_6.jpg
Det var stor røyutvikling. Ingen skader på bygninger etter det vi vet. (Foto: Hanne Visnes)
av_7.jpg
Brannen var ved rasteplassen ved Kovika på nyveien mot tunnelen på Averøya. (Foto: Hanne Visnes)
rogern.jpg
Med vegvesenets velsignelse rykket brannvesenet med Roger Svanemsl (innfelt)for første gang ut til Averøya gjennom Atlanterhavstunnelen. En flott tunnel mener mannskapene som fikk æren av å kjøre første skarpe utrykking til Averøya. Tunnelen åpner utvilsomt for samarbeid på dette feltet mellom byen og Averøya.