bore_lite.jpg

De som steller med den gamle damptråleren "Borgenes" ex "Califf" fra 1942, gir ikkek opp. Det er nå kommet takstoler over dekket for å kunne arbeide under, samtidig så det verner dekket mot ytterligere fuktighet.
bore_1.jpg
Det blir bygd hus over dekket . På "Borgenes" er dekket i elendig forfatning, men det har blitt museumskip her i landet av betydelig verre
prosjekter enn dette her.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her