goten_lite.jpgFutsætra

Vi stikker bortom kaia til fisker Helge Gjøten i Futsætra. Selv om et stort skilt med ZUTRITT VERBOTEN er spikret opppå flytebryggene på basen, tar vi sjansen. Gjøten holdt på med å skifte en større motordel på sjarken.
goten_1.jpg
-Vanntankjin på kjølevainne lék, å heile greioin  må skiftes ut. Det bli´kjé nåkka lott av betydning sa vékkå hér.Dét finns ikkje lyr ti schyn. All fesk é inni fjorain i lag med sild-øngeln. Dokkara fra utlainne ték hommar, dé é é vess på. Sa ny oppdrettsgreioin utfær Hogsnessa nøtta dét´-kje å prottester på. Kommuninj villa ha dét. Dæm ték store områda tå gan-sætt-plassain fær me når é driv schyn, å ikkje kjæm mé utafær lainna når dé é støggvér. Mæn vaschpain fikk dæm ikkje sætt længer ut einn fra Séterskjéré i rætning mot løkta på Innlainne. Mottorn hér é een Sole Diesel, på fir år.Lættbøgd mottor. Ti-lear i gammelbåta sto ein Nissan Diesel som é sæht borti byn. Den mottorn é kje rørt skru på på tju år.- var budskapet bland mye annet om vær vind og alt annet. Vi stikker bortom igjen. Lykke til med fiskeriet Helge.
goten_2.jpg
Helge Gjøten fra i vinter da han viste oss sluker som turistfiskere hadde slitt og revet opp garna med. Han er slettes ikke blid for dette, noe han også gir uttrykk for i sterke ordelag. - E ska levva tå ta hér,- sa han  den gangen.
goten_4_b.jpg
"Jensegutt" er en kjent båt i området utafor Brunsvika/Stavnesset. Det er alltid hyggelig å stikke bortom  når han ligger til kai i Futsetra.