boie_lite.jpg

En kjempestor fortøyningsbøye er transportert oppe på Milnbergan der det på samme sted er hugd vekk noe lauskog. Hva den gjør her er ikke kjent, men noen (kanskje i museumskretser) har kanskje funnet på noe ?
boie_1.jpg
Her ligger bøyen i dag. Langt oppe i lauvskogen.