far_lite.jpgGrunden

Av Wenche Horne

Dette var ikke noe særlig til tumleplass for småjenter fra 5 til 7 år. Stedet er ved silanlegget på Grunden på Nordlandet, og jentene sa til BNN at de ikke fikk lov å være her. Derfor ble vi her til de forsvant oppover Dalegata.
far_2.jpg
Det er en 3 meter bratt råsteinsmur her, og ikke noe lekeplass for barn . Vi ber foreldre passe på .