lang_lite.jpg12 nye

Storvik Maskin (sa karrain) holder på med å grave ned kabler og gjøre klart for flere gatelys oppover Langveien. Det er litt av et arbeid, da brustein og annet steindekke må taes opp og settes fint sammen på fortauget igjen. Langveien er en farlig gate for alle slags trafikkanter, så nå satses det på bedre lys.
lang_1.jpg
En blid gjeng delvis fra Vevang holder på med dette. F.v  Robert  Sivertsen, Stian Grøtta og Svein Strand fra Storvik-karrain inni Eide. De har mye å gjøre for Neas her og der.