christ_lite.jpg

Et foto av Christiegården fra en litt uvant vinkel. Husene her unngikk å bli flammenes rov eller ødelagt i april 1940.
christ_1.jpg
Christiegården ved Helsehuset er fra 1835, mens Brodtkorb-gården er fra 1700 tallet. Utrolig gikk de ikke opp i flammer undr krigen. Bildet er tatt fra Viddalshaugen.
christ_2.jpg
Fra 14. mai 2009 da byvandingen endte ved disse bygningene.
christi_4_bo.jpg
Så nært var bygningene fra ødeleggelse i1940. En stor sprengbombe traff bakgården på Brodkorb og Christiegården.