fergg_lite.jpgBremsnesferga

Som vanleg står det att bilar på land i Kristiansund på turane som går 15: 20 frå byen. Mange kjøyrande er fortvilte og harme over å verte stående att når dei skal heim til helga.
feegg_1.jpg

Her er ferga full . Sjukebilen og ein annan fekk så vidt plass . Billettørane seier det også er fulle ferger på vanlege vekedagar på avgangane Kl 15: 20-fergg_2.jpg

Vonlaus står desse bilane att . Det er ei lukke for Averøy når den nye tunnelen under havsens botn opnar 19. desember. Då blir det fredeleg på fergekaia her.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her