kai_lite.jpg

Den flotte fregatten fra St. Petersburg i Russland blir her til søndag ettermiddag. I dag sponset Kristiansund Havn 2000 liter diesel til skipet. Andre næringsdrivende kan også sponse litt synes vi,: de er avhengige av slike midler for å være i drift. Det er tross alt et skip på linje med de engelske fregattene "Tartar" og "Cygnet" som angrep Christiansund i 1808. Det er vel like sjelden som hønsetenner. Svein Ludvigsen som fikk skipet til å komme til byen oss i går skal ha stor ære for det.
kai_1.jpg
Båten blir liggende til søndag ettermiddag.
kai_2.jpg
Kristiansund Havn sponset 2000 liter diesel. Her har folkene fra "Grip Solar" startet å tanke.
kai_3.jpg
Nikolai Skomsøy (t.h) i samtale med skipperen Vladimir Martus om formalitetene rundt drivstoffyllingen.
kai_4.jpg
Vi fikk tilgang under dekk i dag. Her fra salongen. Midtskipsmasta kommer ned gjennom dekk i passasjen  mot lugarene forut.
kai_5.jpg
Fra byssen ombord der kokken holder på. I gamle dager var det vedfyring i ovnene, så skipsmannskapene var redd for brann ombord.
kai_6.jpg
Her i rommene forut der leider fører opp til dekket.
kai_7.jpg
Det er flott under dekk, og det er mange våpenskjold fra forskjellige byer skipet har besøkt som henger på skottene.