berg_1.jpgRøeggen

Av Wenche Horne

Det er et forunderlig fjell og steinlandskap ute ved havet sør for fiskeværet Røeggen ute på Averøya. Oppe på haugen noen hundre meter fra Sveggesundet er det en voldsom steinur.
berg_1.jpg
Det er en merkelig plass dette. Sveggevika i bakgrunnen(Foto: W. Horne)

berg_2.jpg

Det finnes enkelte steiner her som er 6x6x6 meter. Midt i det snaue kystlandskapet. (Foto: Wenche Horne)
berg_3.jpg
Kanskje det finnes boplasser her fra riktig gammel tid? (Foto: Wenche Horne)
berg_4.jpg
Enkelte steder ser det ut til at vann har gravd groper i stein før den har veltet en gang i tiden. (Foto: W.Horne)