vei_lite.jpgWilh. Dalls vei

Fra mandag morgen har foreldre til barn som går på Gomaskolen i Røsslyngveien passet på ved trafikklysene  ved overgangen ved gamle slakteriet på Wilhelm Dalls vei. Her er det uoversiktlig, og det har nesten vært ulykker her også i den senere tid. Trafikken her på den eneste ut/innfartsvei til sentrum er voldsom. Det er en farlig skolevei for de minste som skal over veien her.
vei_1.jpg
I og med foreldrene står halvuniformert med godt synlige vester, tar bilistene mer hensyn sier de som stor her onsdag morgen rett etter klokken 08.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her