vei_lite.jpgWilh. Dalls vei

Fra mandag morgen har foreldre til barn som går på Gomaskolen i Røsslyngveien passet på ved trafikklysene  ved overgangen ved gamle slakteriet på Wilhelm Dalls vei. Her er det uoversiktlig, og det har nesten vært ulykker her også i den senere tid. Trafikken her på den eneste ut/innfartsvei til sentrum er voldsom. Det er en farlig skolevei for de minste som skal over veien her.
vei_1.jpg
I og med foreldrene står halvuniformert med godt synlige vester, tar bilistene mer hensyn sier de som stor her onsdag morgen rett etter klokken 08.