sipp_lite

Tekst / foto:  Jarl Arvid Røbech
Store fartøy.
Disse båtene ser ikke så store ut når de er ute på havet, men når de ligger ved kai så er de imponerende! Som man ser av bildet så ruver de godt i landskapet når de ligger i havn. Min yngste sønn er ombord i en tilsvarende båt som den til høyre, men i et annet rederi. Det er tydelig at oljebransjen i Norge er et kjempetilskudd til vår vekst. Voldsomme summer florerer i denne bransjen. Dette er en meget stor del av vår velstand i Norge. Slike skip tar oppdrag over hele verden der det drives oljerelaterte oppdrag. Spesialskip er det en del av i denne flåten, og disse innehar en meget høy kompetanse i hvert sitt fagfelt. Det må bli mer rom for norske utdannede sjøfolk i framtiden ombord på disse skipene! Vi trenger norsk kompetanse og utvikling innen sjøfart. Oljerelelaterte oppdrag vil vi sikkert ha i mange tiår framover!
sipp_1Bilde fra Storkaia i Kristiansund